Konfirmationer i 2021 flyttes til september

Pga. den fortsatte usikkerhed om Corona-situationen i foråret har vi besluttet at flytte konfirmationerne til efter sommerferien.

Se de nye datoer og tidspunkter her.


Ekstra menighedsrådsvalg er udskudt til efteråret

Kirkeministeriet har den 29. januar 2021 besluttet, at udfyldningsvalget den 2. marts 2021 udskydes til efteråret. Årsagen er selvfølgelig de fortsatte COVID-19-restriktioner.

Mens vi venter, hører vi gerne fra dig, hvis du er interesseret i udviklingen i Helsinge Kirke og arbejdet i menighedsrådet. Du er velkommen til at kontakte formanden for menighedsrådet, Allan Thomsen, eller en af de andre i menighedsrådet.

Menighedsrådet er din lokale kirkes ledelse, og vi arbejder for at sikre de bedste rammer for en levende og relevant folkekirke i Helsinge sogn.


COVID-19 status

Der afholdes gudstjenester i Helsinge Kirke. Gudstjenesterne vil dog højst vare 30 minutter, og for tiden er der desværre ikke mulighed for, at menigheden kan synge. Antallet af pladser er begrænset til 24. Nadver gennemføres ved højmesser, der starter kl. 11.00, og det sker på en alternativ Coronasikker måde. Disse ekstra skrappe restriktioner gælder foreløbig til og med mandag den 5. april 2021. Vi er selvfølgelig meget omhyggelige med at følge alle retningslinjerne, så det er så trygt som muligt at komme i kirken. 

Både de generelle og de skærpede restriktioner gælder til og med den 5. april 2021.

I Helsinge kirke gennemføres gudstjenester og kirkelige handlinger, og vi har for nylig indført et ugentligt "åben kirke"-arrangement torsdag eftermiddag. Derudover er der ikke andre aktiviteter i perioden til og med den 5. april 2021. Bisættelser og andre kirkelige handlinger gennemføres efter aftale med præsterne. Kirkekontoret er lukket for personligt fremmøde, medmindre der er lavet en aftale på forhånd pr. telefon. Aftaler om personligt fremmøde indgås kun, hvis det er strengt nødvendigt.

Opdateret den 9. marts 2021


Kirken ned i byen og byen op i kirken

En kirke der blomstrer.....

Helsinge kirke har mange aktiviteter og en rigtig god kirkegang. Vi har stort fokus på gudstjenesten, børne-/ungearbejde og seniorer. 

Vi har i år 8 hold konfirmander, minikonfirmander, seniormøder, voksenkor, og vi arrangerer jævnligt spændende kulturelle udflugter. Det er også blevet til mange sognerejser, blandt andet til Jerusalem, Rom, Firenze og Tyskland.