Ekstra menighedsrådsvalg

Så er det nu Helsinge! Tirsdag den 2. marts 2021 afholdes udfyldningsvalg i Helsinge Sogn. Formålet er at få valgt flere medlemmer til menighedsrådet, da vi ikke blev fuldtallige ved valget i efteråret 2020. Der er allerede valgt 9 personer. Vi skal have valgt 2 mere og gerne flere, så vi også har et par suppleanter. Det må være muligt! Udfyldningsvalget afholdes ved en såkaldt valgforsamling.

På valgforsamlingen kan du stille op til menighedsrådsvalget. Alle fremmødte folkekirkemedlemmer over 18 år fra sognet kan deltage, stille op og stemme.

Inden valgforsamlingsdagen kan du komme til et offentligt orienteringsmøde og høre mere om mulighederne i menighedsrådet. Du er også velkommen til at kontakte formanden for menighedsrådet, Allan Thomsen.

Menighedsrådet er din lokale kirkes ledelse, og vi arbejder for at sikre de bedste rammer for en levende og relevant folkekirke i Helsinge sogn.

Orienteringsmøde: 2. februar 2021 kl. 19.00 i Sognegården, Skolegade 4, 3200 Helsinge

Valgforsamling:  2. marts 2021 kl. 19.00 i Sognegården, Skolegade 4, 3200 Helsinge

Her på hjemmesiden kan du holde øje med, om der evt. sker ændringer pga. Corona-restriktioner.


COVID-19 status

Sidste nyt:

Gudstjenesterne genoptages fra søndag den 10. januar 2021. Gudstjenesterne vil dog højst vare 30 minutter, og der er desværre ikke længere mulighed for, at menigheden kan synge. Der er heller ikke altergang. Samtidig er antallet af pladser blevet begrænset til 24. Disse ekstra skrappe restriktioner gælder foreløbig til og med søndag den 7. februar 2021. Vi er selvfølgelig meget omhyggelige med at følge alle retningslinjerne, så det er så trygt som muligt at komme i kirken. 

Generelt:

De generelle restriktioner gælder til og med den 28. februar 2021. Den 9. december 2020 blev der indført ekstra restriktioner, og de er senere blevet yderligere skærpet og forlænget, senest den 13. januar 2021. De ekstra skærpede restriktioner gælder foreløbig til og med den 7. februar 2021.

I Helsinge kirke gennemføres gudstjenester og kirkelige handlinger, men ingen andre aktiviteter i perioden til og med den 7. februar 2021. Bisættelser og andre kirkelige handlinger gennemføres efter aftale med præsterne. Kirkekontoret er lukket for personligt fremmøde, medmindre der er lavet en aftale på forhånd pr. telefon. Aftaler om personligt fremmøde indgås kun, hvis det er strengt nødvendigt.

Opdateret den 17. januar 2021


Kirken ned i byen og byen op i kirken

En kirke der blomstrer.....

Helsinge kirke har mange aktiviteter og en rigtig god kirkegang. Vi har stort fokus på gudstjenesten, børne-/ungearbejde og seniorer. 

Vi har i år 8 hold konfirmander, minikonfirmander, seniormøder, voksenkor, og vi arrangerer jævnligt spændende kulturelle udflugter. Det er også blevet til mange sognerejser, blandt andet til Jerusalem, Rom, Firenze og Tyskland.


17.091 besøgende i kirken i 2019


 Øvrige "medarbejdere":

Jens-Peter og Peppe