Helsinge kirke er lukket fra 7. september til og med 14. november 2020 grundet kalkningsarbejde.

Højmesser og kirkelige handlinger holdes i Valby kirke.


COVID-19 status 

Regeringen har forlænget COVID-19-restriktionerne til og med den 2. januar 2021. Samtidig er restriktionerne skærpet  på nogle punkter. Det skærpede forsamlingsforbud med et maksimum på 10 personer gælder fra den 26. oktober til og med den 22. november 2020, men der er visse undtagelser fra forbuddet.

I folkekirken har forsamlingsforbuddet kun praktisk betydning for visse udendørs arrangementer. Frem til den 22. november 2020 gælder, at der kun må holdes tjenester og kirkelige aktiviteter udendørs for op til 10 personer, medmindre der er tale om arrangementer, hvor man i al væsentlighed sidder ned. Ved begravelser og bisættelser, hvor ceremonien afholdes udendørs, må man dog være op til 50 personer.

For indendørs tjenester og aktiviteter er det stadig gulvarealet, der er afgørende for, hvor mange mennesker der må være til stede. I Helsinge kirke må der må højst være 34 personer i kirken ud over personalet (højst 45 personer, hvis der ikke synges). OBS: Frem til 14. november 2020 benyttes Valby Kirke pga. kalkning i Helsinge kirke. Her må der højst være 24 personer (højst 40 personer, hvis der ikke synges). 

De nye regler pr. 29. oktober 2020 for mundbind og visir gælder også i folkekirken. Det betyder, at kirkegængere, ansatte, frivillige og besøgende på 12 år og derover skal bruge mundbind eller visir, når de deltager i indendørs tjenester og kirkelige aktiviteter eller opholder sig indendørs i sognegården. Det betyder, at man skal have tildækket mund og næse ved brug af mundbind eller visir, når man går ind og ud af kirken eller kirkens lokaler, og når man bevæger sig rundt i lokalerne. Kravet gælder ikke, når man sidder ned eller knæler. Personer med fysiske eller mentale svækkelser kan helt undlade at bære mundbind eller visir, hvis de ikke er i stand til det. Ansatte og frivillige kan bortvise kirkegængere og besøgende, der uberettiget undlader at bære mundbind eller visir. 

I forhold til konfirmandundervisning skal præstens anvisninger følges.

Læs mere her.

Opdateret den 29. oktober 2020 


Menighedsrådsvalg 2020

Der afholdes ikke afstemningsvalg i Helsinge Sogn.

Det samlede resultat af valgforsamlingerne den 15. september 2020 og 6. oktober 2020 er, at der er valgt 9 personer til det nye menighedsråd:

Allan Thomsen, Ejvind Hartmund, Hans Byberg, Jens-Erik Engelbrecht, Lisbeth Jensen, Philip Gates, Tina Jensen, Tommy Sejer og Tove Nielsen.

Der er ikke valgt nogen stedfortrædere.

Det nye menighedsrådet er dermed ikke fuldtalligt. Det nye menighedsråd tiltræder den 29. november 2020 og vil sammen med stiftet overveje, om der skal afholdes et udfyldningsvalg.

Læs mere om menighedsrådets opgaver på menighedsrådsvalg.dk.  


Kirken ned i byen og byen op i kirken

En kirke der blomstrer.....

Helsinge kirke har mange aktiviteter og en rigtig god kirkegang. Vi har stort fokus på gudstjenesten, børne-/ungearbejde og seniorer. 

Vi har i år 8 hold konfirmander, minikonfirmander, seniormøder, voksenkor, og vi arrangerer jævnligt spændende kulturelle udflugter. Det er også blevet til mange sognerejser, blandt andet til Jerusalem, Rom, Firenze og Tyskland.


17.091 besøgende i kirken i 2019


 Øvrige "medarbejdere":

Jens-Peter og Peppe