Sommersang

Fællessang ved kirken hver onsdag kl. 11.00 fra 1. juli til og med 19. august 2020. 

I morgen onsdag d. 15.7 kl. 11 mødes vi igen til sang foran kirken.

Men hvis det regner aflyser vi, da både kirke og sognegård er optaget.

Læs mere her


Menighedsrådsvalg 2020

Vi har brug for nye kandidater til menighedsrådet! Synes du, at folkekirken er vigtig, og synes du, at Helsinge kirke er vigtig for lokalsamfundet i Helsinge, så meld dig til at være med til at videreføre det gode arbejde.

De færreste tænker over, at kirken på rigtig mange områder er afhængig af frivillige kræfter. Frivillige i menighedsrådet sørger for, at der sker nytænkning af aktiviteter, og de passer på kirken, så vi kan give den videre i god stand til de næste generationer.

Kom til orienteringsmøde om valget onsdag den 19. august 2020 kl. 19.00 i sognegården, hvor du kan høre mere. 

Du er også meget velkommen til at kontakte formand Allan Thomsen på tlf. 22 45 33 64 eller på mail til 7434(snabel-a)sogn.dk. På menighedsrådsvalg.dk findes også mange gode generelle informationer. 

Valgforsamlingen foregår tirsdag den 15. september 2020 kl. 19.00 i sognegården.  


COVID-19 status 

Den 8. juli 2020 blev forsamlingsforbuddet ændret, så det kun gælder forsamlinger større end 100 personer.

Ændringen har kun praktisk betydning for udendørs arrangementer. Her kan der nu holdes tjenester for op til 100 personer. Begrænsningen gælder dog stadig ikke for begravelser og bisættelser, hvor ceremonien afholdes udendørs.

For indendørs tjenester og aktiviter er det stadig gulvarealet, der er afgørende for, hvor mange mennesker der må være til stede. I Helsinge kirke må der må højst være 34 personer i kirken ud over personalet. 

Det bliver løbende afklaret, hvilke aktiviteter der sættes i gang igen. Følg med på hjemmesiden og på facebook. 

Læs mere her:  Tiltag omkring Coronavirus

Opdateret den 13. juli 2020 


Kirken ned i byen og byen op i kirken

En kirke der blomstrer.....

Helsinge kirke har mange aktiviteter og en rigtig god kirkegang. Vi har stort fokus på gudstjenesten, børne-/ungearbejde og seniorer. 

Vi har i år 8 hold konfirmander, minikonfirmander, seniormøder, voksenkor, og vi arrangerer jævnligt spændende kulturelle udflugter. Det er også blevet til mange sognerejser, blandt andet til Jerusalem, Rom, Firenze og Tyskland.


17.091 besøgende i kirken i 2019


 Øvrige "medarbejdere":

Jens-Peter og Peppe