Sammenlægning af menighedsrådene i Helsinge Sogn og Valby Sogn

Menighedsrådene i Helsinge Sogn og Valby Sogn har besluttet at arbejde for en sammenlægning af de to menighedsråd. Menighedsrådene har i forvejen et naturligt samarbejde, da de to sogne er en del af samme pastorat. Vi deler altså i forvejen præster og koordinerer i forvejen mange aktiviteter og administrative opgaver. Menighedsrådene vurderer derfor, at der er en stor gevinst ved en sammenlægning. 

Det er menighedsrådenes ønske, at sammenlægningen skal have virkning fra næste valgperiode, dvs. fra den 1. december 2024.  Det kommende menighedsrådsvalg i efteråret vil dermed efter planen blive et valg til et nyt sammenlagt menighedsråd.

Den geografiske opdeling i to sogne bevares. Sammenlægningen gælder kun menighedsrådet og kirkekasserne (økonomien).

Oplægget fra menighedsrådene er, at det nye fælles menighedsråd skal have 11 pladser til de valgte medlemmer, og at fordelingen skal være 8 pladser til medlemmer fra Helsinge Sogn og 3 pladser til medlemmer fra Valby Sogn.  I dag er der 11 valgte medlemmer i Helsinge Sogns Menighedsråd og 5 valgte medlemmer i Valby Sogns Menighedsråd.

Sammenlægningen skal godkendes af menighederne. Det sker ved afstemning på offentlige menighedsmøder, der afholdes som følger:

  • For Helsinge Sogn: Søndag den 25. februar 2024 efter gudstjenesten kl. 11.00 (dvs. mødestart ca. kl. 11.55). Mødet holdes i kirken. Alle folkekirkemedlemmer i Helsinge Sogn er stemmeberettigede.

  • For Valby Sogn: Søndag den 3. marts 2024 efter gudstjenesten kl. 09.30 (dvs. mødestart ca. kl. 10.25). Mødet holdes i kirken. Alle folkekirkemedlemmer i Valby Sogn er stemmeberettigede.

Foreløbig dagsorden for menighedsmødet den 25. februar 2024 i Helsinge kirke:

 

1.    Velkomst

 

2.    Kort generel orientering om økonomi

 

3.    Kort generel orientering om aktiviteter

 

4.    Menighedsrådenes oplæg til sammenlægning af Helsinge Sogns Menighedsråd og Valby Sogns Menighedsråd

  • Nyt fælles navn: Helsinge-Valby Sognes Menighedsråd
  • Antal pladser til valgte medlemmer: 12
  • Fordeling af pladser: 9 pladser til Helsinge Sogn og 3 pladser til Valby Sogn
  • Antal kirkeværger: Der kan være 2, men også kun 1, hvis det ikke er muligt at finde 2.
  • Stående kirke- og kirkegårdsudvalg (”forretningsudvalg”): Kun 1 udvalg
  • Ikrafttræden: Fra den nye valgperiode (1. december 2024)

5.    Afstemning om sammenlægning af Helsinge Sogns Menighedsråd og Valby Sogns Menighedsråd

 

6.    Tak for i dag