Sammenlægning af menighedsrådene i Helsinge Sogn og Valby Sogn

Menighedsrådene i Helsinge Sogn og Valby Sogn har besluttet at arbejde for en sammenlægning af de to menighedsråd. Menighedsrådene har i forvejen et naturligt samarbejde, da de to sogne er en del af samme pastorat. Vi deler altså i forvejen præster og koordinerer i forvejen mange aktiviteter og administrative opgaver. Menighedsrådene vurderer derfor, at der er en stor gevinst ved en sammenlægning. 

Forslaget om sammenlægning har været fremlagt på offentlige menighedsmøder i både Helsinge Sogn og Valby Sogn, og begge steder er der blevet stemt for en sammenlægning.

Ønsket om sammenlægning er efterfølgende blevet forelagt for biskoppen over Helsingør Stift, og vi har fået biskoppens godkendelse. 

Sammenlægningen får virkning fra næste valgperiode, dvs. fra den 1. december 2024.  Det kommende menighedsrådsvalg i efteråret vil dermed blive et valg til et nyt sammenlagt menighedsråd med navnet "Helsinge-Valby Sognes Menighedsråd".

Den geografiske opdeling i to sogne bevares. Sammenlægningen gælder kun menighedsrådene og kirkekasserne (økonomien).

Det nye fælles menighedsråd har 12 pladser til de valgte medlemmer, og fordelingen skal være 9 pladser til medlemmer fra Helsinge Sogn og 3 pladser til medlemmer fra Valby Sogn.  I dag er der 11 valgte medlemmer i Helsinge Sogns Menighedsråd og 5 valgte medlemmer i Valby Sogns Menighedsråd.