Kirkens historie

Kirkebygningen

 

De ældste dele af Helsinge Kirke er det lille kor og den østlige del af kirkeskibet. De stammer formentlig fra første halvdel af 1100-tallet. I 1400-tallet blev kirkeskibet forlænget, og der kom hvælvede lofter. Det nuværende våbenhus er svært at datere pga. mange ombygninger, men menes at stamme fra før år 1500. Det nordlige våbenhus, som i dag er kapel, er bygget i 1500-1525.  Tårnet er fra omkring år 1500. Senere har der været adskillige ombygninger, især i 1800-tallet.

 

Kirken blev restaureret i 1952.


I 1956 skænkede bankbogholder Johannes Hansen kirken et smukt indbundet eksemplar af Christian 3.s bibel i faksimile. En faksimile er en nøjagtig gengivelse af et håndskrevet eller trykt dokument ved hjælp af særlige fotografiske eller tryktekniske metoder.

Det var i hovedsagen Christiern Pedersen, der oversatte denne første danske bibel til dansk efter Luthers tyske oversættelse. I kirken findes desuden en mindetavle over Christiern Pedersen, som Thor Lange har ladet opsætte.

 

Nationalmuseet har digitaliseret bogværket "Danmarks Kirker" fra 1967. Her kan man finde en meget detaljeret omtale af kirkens og inventarets historie. Se omtalen her.

 

Se også en video fra 2015 om kirken og klokkerne her

 

Orglet

 

Kirkens nuværende orgel er et Frobenius-orgel fra 2014 med 22 stemmer.

 

Den præcise disposition af orglets stemmer kan ses her.

Button Text