Generelt om priser

Kirkeministeriet har besluttet at kirkegårdenes priser med virkning fra 1. januar 2013 skal være beregnet ud fra de faktiske omkostninger, hvilket har medført en regulering af de fleste ydelser i opadgående retning. Det er endvidere besluttet at kirkegårdenes takster provstimæssigt skal være ens.

Samtlige priser er ajourført, hvilket gælder erhvervelse, forlængelse samt fornyelse af gravsteder tillige med de ydelser kirkegården tilbyder i for af ren- & vedligeholdelse, grandækning etc..

Som noget helt nyt er der nu indført obligatorisk betaling for klipning og vedligehold af hække tilige med betaling for vedligehold af gravsteder udlagt i plænearealer, f. eks. urnefællesgraven og kendt fællesgrav ( pladesten).

Priserne er gældende for henholdsvis Helsinge og Valby kirkegårde.

Ovennævnte priser reguleres fremover én gang årligt pr. 1. januar.