Vielse

For at blive viet skal en af parterne være medlem af den Danske Folkekirke

Der rettes henvendelse til Kirkekontoret tif. 48 79 47 11 / mail lch@km.dk vedrørende dato og tidspunkt for vielsen. Herefter henvendelse til sognepræsten.

Inden vielsen skal der foreligge en Prøvelsesattest udstedt af kommunen. Attesten gælder i 4 mdr.
Hvis parterne ikke har bopæl i Helsinge kommune foretages prøvelsen af den kommune hvor en af parterne har bopæl. Hvis ingen af parterne har bopæl i Danmark, foretages prøvelsen af den kommune hvor en af parterne opholder sig.

Til kirkekontoret skal der meddeles navn og adresse på 2 vidner.

(kopi af dåbsattester)

Hvilke salmer

Klik på linket herunder. I kan her se forslag til salmevalg. Under samtalen med præsten bliver I enige om hvilke salmer der skal synges.

Forslag til salmer
(
Klik på linket)

Hvor skal brudeparret sidde under vielsen

Skitse der viser hvor brudepar skal side

Fotografering

Der kan tages billeder og video (uden blitz) hvis det kan ske uden at forstyrre vielsen.