Vielse

For at blive viet skal en af parterne være medlem af folkekirken.

I skal rette henvendelse til kirkekontoret tif. 48 79 47 11 / mail lch@km.dk vedrørende dato og tidspunkt for vielsen. Herefter kontakter I sognepræsten og aftaler nærmere.

Husk prøvelsesattest fra kommunen

Før vielsen skal I have en prøvelsesattest fra kommunen, som skal afleveres til præsten eller kirkekontoret. I skal udfylde en ægteskabserklæring til kommunen på borger.dk for at få prøvelsesattesten. Attesten viser, at I opfylder betingelserne for at indgå ægteskab. Prøvelsesattesten er gyldig i fire måneder. Hvis parterne ikke har bopæl i Gribskov kommune, men præsten har sagt ja til at vie jer i Helsinge Kirke, foretages prøvelsen af den kommune, hvor en af parterne har bopæl. Hvis ingen af parterne har bopæl i Danmark, foretages prøvelsen af den kommune, hvor en af parterne opholder sig.

Vidner

Til kirkekontoret skal der meddeles navn og adresse på 2 vidner.

(kopi af dåbsattester)

Hvilke salmer skal vi vælge?

I kan her se forslag til salmevalg her. Under samtalen med præsten bliver I enige om, hvilke salmer der skal synges.

Fotografering

Der kan tages billeder og video (uden blitz), hvis det kan ske uden at forstyrre vielsen.

Hvor skal brudeparret sidde under vielsen?

 

Skitse der viser hvor brudepar skal side