Indmeldelse / udmeldelse af Folkekirken

Indmeldelse i Folkekirken sker ved dåb, 

Genindmeldelse i Folkekirken kan ske ved henvendelse til en af kirkens præster

Udmeldelse af Folkekirken sker ved skriftlig henvendelse til Kirkekontoret eller en af præsterne