Gravstedstyper

KISTEGRAVSTEDER: Kan købes som enkelt- eller dobbeltgravsted. Der er mulighed for at udlægge gravsteder med op til 4 pladser. Urner kan også nedsættes i kistegrave. Gravstederne er indrammet af hæk.

Kirkegården rummer endvidere en kistefællesgrav udlagt i græsareal med plads til én kiste pr. plads.

URNEGRAVSTEDER: Der findes urnegravsteder indrammet af hæk samt urnegravsteder i plæne. Sidstnævnte er beregnet for liggesten. Alle gravsteder rummer 4 urner.

Kirkegården råder over en anonym urnefællesgrav; disse grave rummer én enkelt urne pr. plads.

KØB AF GRAVPLADS: Kan kun ske ved henvendelse til kirkegårdskontoret i kontortiden eller meget gerne efter forudgående aftale.

Kirken set fra parken