Fredningstider

Fredningstiden er det tidsrum hvori en grav skal henligge urørt efter nedsættelse af kiste eller urne. Fredningstiden er:

    • for kistegrave 25 år
    • for urnegrave 15 år
    • for børnegrave 15 år

Fredningsperioden løber, uanset hvornår på året en gravplads er erhvervet, altid pr. 31-12. Kirkegårdskontoret sender advis i god tid inden udløb, man får således mulighed for at tage stilling til om gravstedet skal fornyes og i givet fald hvor længe eller eventuelt nedlægges.