Menighedsrådsvalg 2024

Orienteringsmøde om valget

Det landsdækkende orienteringsmøde blev afholdt den 14. maj 2024, men det er ikke for sent at melde sig som interesseret i at stille op til menighedsrådsvalget. Du er altid velkommen til at ringe eller skrive til formanden eller en af de andre i menighedsrådet for at høre mere om mulighederne.

Valgdagen

Den 17. september 2024 afholdes valget til menighedsrådet. Det foregår som en slags generalforsamling i sognegården.

Hvad laver menighedsrådet?

Menighedsrådet har det lokale ansvar for kirken og dens ledelse og drift. Kirken er fuldstændig afhængig af frivillige kræfter i menighedsrådet. Kirken har selvfølgelig nogle ansatte, der udfører en masse opgaver i dagligdagen, men det er menighedsrådet, som er arbejdsgiver (for alle andre end præsterne) og har det overordnede ansvar for aktiviteterne, økonomien og de historiske bygninger. Det er altså en unik mulighed for at engagere sig i den lokale kirke og tage ansvar for dens drift og fremtid og at gøre en forskel for andre. De enkelte menighedsrådsmedlemmer har forskellige opgaver inden for aktiviteter, socialt arbejde, økonomi, personale og bygningsvedligehold. Vi holder selvfølgelig møder, men det vigtigste er de praktiske  opgaver, hvor vi lykkes med at skabe et interessant kirkeliv i nogle smukke rammer til glæde for menigheden og lokalsamfundet i Helsinge.

Hvem sidder i menighedsrådet?

Menighedsrådet består af præsterne og frivillige valgte medlemmer fra menigheden.  Ved det kommende valg skal der for første gang vælges medlemmer til et fælles menighedsråd for Helsinge Kirke og Valby  Kirke. Der skal vælges i alt 12 medlemmer. 9 fra Helsinge Sogn og 3 fra Valby Sogn. Læs mere om sammenlægningen her. Vores 3 præster sidder automatisk i menighedsrådet, og de har hele tiden haft begge kirker som arbejdsplads. Når vi holder møder, deltager medarbejderrepræsentanten også.

Er der brug for nye i menighedsrådet?

Ja, vi har brug for nye kandidater til menighedsrådet. Hvis du er glad for Helsinge Kirke, og du synes folkekirken spiller en vigtig rolle i livet og samfundet, så overvej lige om du ikke skal melde dig på banen. Det er ingen hemmelighed, at det er blevet svært at få folk til at engangere sig i frivilligt arbejde. Det gælder i rigtig mange sammenhænge - også i folkekirken. Både unge og ældre er velkomne. Det er absolut ingen hindring, at man er blevet pensionist. Vi har et godt fællesskab, og du kan gøre en forskel for andre.

Hvor lang tid skal man sidde i menighedsrådet?

Du bliver valgt for 2 år. Det er nyt, for det normale er ellers 4 år. Vi tror, at en kortere valgperiode kan give flere mod på at tage en tørn i menighedsrådet.