Ledige stillinger

Organist til Helsinge og Valby sogne (maj 2024)

Læs det fulde stillingsopslag nedenfor eller download stillingsopslaget som pdf her.

 

En stilling som ansvarlig organist/kirkemusiker ved Helsinge og Valby kirker i Helsinge og Valby sogne er ledig pr. 1. juli 2024. Stillingen er på 37 timer pr. uge.

 

Organisten skal varetage følgende opgaver:

 • Orgelspil og i nogle tilfælde klaverspil ved højmesserne og alle typer øvrige kirkelige handlinger. Der afholdes to højmesser hver        søndag/højtid. En i Helsinge Kirke og en i Valby Kirke.
 • Udvikling af musik og sang for menighederne og fællesskaberne i samarbejde med menighedsrådet.
 • Korledelse efter nærmere aftale.     

Vi tilbyder:

 • En arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø.
 • Et kirkeliv, hvor menighedsråd og præster synes, at musik spiller en vigtig rolle.
 • Åbenhed over for nye ideer.

Helsinge Sogn har knap 9.000 indbyggere og Valby Sogn har ca. 500 indbyggere. Kirkerne betjenes af 3 præster og 16 hel- eller deltidsansatte. I Helsinge by er der to store skoler, hvilket f.eks. betyder 6 – 8 konfirmandhold hvert år samt arrangementer for familier i kirken. De to menighedsråd sammenlægges til et menighedsråd i forbindelse med menighedsrådsvalget ultimo 2024, men forbliver to sogne.

 

Orglet i Helsinge Kirke er et Frobenius-orgel fra 2014 med 22 stemmer, 2 manualer og pedal og 2 transmissioner. Desuden er der el-klaver og sanganlæg. I sognegården er der flygel og klaver, samt diverse musikinstrumenter og lydanlæg.

 

I Valby kirke er orglet fra 1970, og bygget af orgelbyggerfirmaet Jensen og Thomsen. Det har 7 stemmer, et manual med svelle, og pedal med sub-bas 16. Hertil findes der et klaver.

 

Vi forventer følgende af vores kommende organist (i ikke-prioriteret rækkefølge):

 • Du er en dokumenteret dygtig og rutineret organist.
 • Du har interesse i at facilitere musik og sang bredt forstået, herunder rytmisk musik, for og sammen med kirkernes brugere.
 • Du er initiativtager til – inden for en ramme aftalt med menighedsrådene – at planlægge koncerter, indslag i højmesserne o.l.   
 • Du er interesseret i at etablere kor, evt. mindre musikgrupper, samt bistå præsterne i deres arbejde med at introducere kirkens musik mv. for konfirmander, minikonfirmander og andre brugere af kirkerne.
 • Du går til dine opgaver på en positiv, løsningsorienteret og samarbejdende måde, så du har let ved at være en del af samarbejdet med præsterne og de øvrige ansatte samt det aktive menighedsråd. 
 • Du har som person let ved at byde konstruktivt ind, med det du mener, er og har. 

Der er pligt til at gøre tjeneste i Helsinge Sogn og i Valby Sogn i overensstemmelse med de aftaler, Helsinge menighedsråd indgår/har indgået med andre ansættelsesmyndigheder. Ansættelse sker for begge kirkers vedkommende ved Helsinge Sogns Menighedsråd beliggende Kirkegade 3, 3200 Helsinge.  

 

Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

 

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.

 

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

 

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

 

Årslønnen for en kirkemusiker aftales indenfor intervallet 313.868,14 kr. – 458.729,69 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 321.915,66 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 24.192,92 kr. (nutidskroner). OK tillæg på 1.043,86 kr. (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.

 

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 350.293,83 kr. – 426.840,47 kr. årligt (nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 45.070,06 kr. – 69.999,82 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.

 

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 338.011,93 årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 355.136,01 årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet. Rådighedstillægget udgør årligt 26.280,63 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 1 kirke / 34.263,07 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 2-3 kirker / 40.771,82 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 4 eller flere kirker.

 

Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

 

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Helsinge Sogns Menighedsråd ved menighedsrådets næstfmd. og kontaktperson Jens-Erik Engelbrecht på telefonnummer 2144 0982 eller mail: 7434fortrolig@sogn.dk.

 

Ansøgningen med relevante bilag skal sendes på mail til 7434fortrolig@sogn.dk. Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 31. maj 2024 klokken 18.00 (OBS: Fristen er forlænget fra oprindeligt 26. maj 2024).

 

Ansættelsessamtaler samt prøvespil forventes at finde sted i maj og juni 2024.

 

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.